JPN
No.Name
4Hitoshi Ono, L
3Kensuke Hatakeyama, P
2Shota Horie, H
6Hendrik Tui, FL
1Keita Inagaki, P
8Amanaki Mafi, P
9Kaito Shigeno, SH
T
5Naohiro Kotaki, L
7Shokei Kin, FL
15Rikiya Matsuda, FB
14Male Sa'u, W
13Tim Bennetts, C
13Tim Bennetts, C
12Harumichi Tatekawa, C
11Yasutaka Sasakura, W
Replacements
10Yu Tamura, FH
3
5Naohiro Kotaki, L
7Shokei Kin, FL
16Takeshi Kizu, FH
17Masataka Mikami, C
18Shinnosuke Kakinaga, W
19Kotaro Yatabe, SH
19Kotaro Yatabe, R
20Koliniashi Holani, FH
21Keisuke Uchida, C
22Kosei Ono, FH
23Mifiposeti Paea, R
23Mifi Poseti Paea, FL

*Players currently on the pitch are shown in bold