Tennis

/ Photos

Adrian Lewis takes aim
© PA Photos