London Olympics 2012

/ Photos

Ashton Eaton celebrates his world record
© Getty Images