Photos

Mike Tyson refuses to touch a koala
© PA Photos