Boxing

/ Photos

Piotr Wilczewski catches James DeGale
© PA Photos